4η Διακρατική συνάντηση

Η 4η Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και ορισμένοι από τους εταίρους ταξίδεψαν στο Εδιμβούργο για να την παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία. Στην τελευταία συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του έργου και ανέλυσαν τις πιλοτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στις χώρες τους.