Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 τμήματα και 8 σχολές, έχει τη δική του ταυτότητα και κατέχει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας για περισσότερους από 43.000 φoιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ως κεντρικό θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης (http://cie.uth.gr/) υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την αποκεντρωμένη κατάρτιση στους διάφορους τομείς. Η κύρια αποστολή του Κ.Δ.Ε. είναι να παράσχει ένα βιώσιμο περιβάλλον για δυνητικές διεθνείς συνεργασίες και να παράσχει αυξημένες ευκαιρίες για ερευνητικό προσωπικό, καθηγητές, φοιτητές και άλλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, το Κ.Δ.Ε. στοχεύει στην ίδρυση και οργάνωση εντατικών μαθημάτων κατάρτισης.