Ο NUCLEO - Núcleo Interactivo de Astronomia - είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φέρνει σε επαφή ερευνητές και εκπαιδευτικούς από τους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Ο NUCLIO συντονίζει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καθηγητών Galileo (GTTP), ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο που περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες. Ο NUCLIO συντονίζει και συμμετέχει ως εταίρος σε πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα, όπως: “Astronomers Without Borders”, “Dark Sky Rangers”, “European School Innovation Academy”, “Open Schools for Open Societies”, “Global Science Opera”, “Our Space Our Future”, “Islands Diversity for Science Education”, “Digital Schools”, “Frontiers”, “Go-Lab”, “GO-GA (Go-Lab Goes Africa)”, “IASC (International Astronomical Search Collaboration)”, “PLATON”, “PLOAD (Portuguese Language Office of Astronomy for Development)”, “Stories of Tomorrow and Science on Stage”. Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός διαθέτει δίκτυο με πάνω από 3.000 καθηγητές σε εθνικό επίπεδο και πάνω από 50.000 καθηγητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, προωθεί επιστημονικές δράσεις προβολής, όπως παρατηρήσεις του ουρανού τη νύχτα και ομιλίες με επιστήμονες.