Η Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση παροχής υψηλού επιπέδου κατάρτισης, που πρωτοπορεί μαζί με άλλες εταιρείες, ενήλικες και νέους στη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν καινοτόμες ιδέες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες για την απασχολησιμότητα, βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικών γνώσεων, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η FyG δρα ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων, βλέποντας νέες ευκαιρίες και βοηθώντας τους να γίνουν πιο ενεργοί αναφορικά με την απασχολησιμότητα, αντιμετωπίζοντας διάφορους παράγοντες αποκλεισμού: τους νέους και τους ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, τους άνεργους με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Η FyG έχει εμπειρία στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων καθοδήγησης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, Start-Ups, καθώς και για άτομα που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες. Επίσης παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς και σχετικές πληροφορίες σε ανέργους για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας όπως: προσανατολισμός, εκπαίδευση, αξιολόγηση και πληροφόρηση.