3η Διακρατική συνάντηση

Η τρίτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 13 Νοεμβρίου. Οι συνεργάτες συζήτησαν λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού σοβαρού σκοπού. Συμφώνησαν για τις προθεσμίες για την οριστικοποίηση του περιεχομένου και των μεταφράσεων και συζήτησαν σχετικά με τους διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν τα σχολεία.