2η διακρατική συνάντηση του έργου rAn

Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν ξανά. Αυτή τη φορά διαδικτυακά!

Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου θα λάμβανε χώρα στην Πορτογαλία στις 28 Απριλίου 2020, με διοργανωτή της συνάντησης τον εταίρο NUCLIO. Δυστυχώς, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στα ταξίδια λόγω της επιδημίας του ιού Covid-19 δεν επέτρεψαν στην κοινοπραξία να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στη συνάντηση.

Ωστόσο, οι εταίροι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικές συζητήσεις μέσω Skype. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο του έργου rAn και να αποφασίσουν για τις μελλοντικές εργασίες και τις προθεσμίες αυτών. Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2020!